CleanText | Sagitta Scripsit

Traduceri scrise ale textelor și documentelor din și în limbile olandeză, română, maghiară și engleză
Schriftelijke vertalingen van teksten en documenten van en naar Nederlands, Roemeens, Hongaars en Engels

Traduceri

Vertalingen

Forditások   

Translations