Tarieven

Prijs per woord, exclusief 21%BTW

Talencombinatie Nederlands - Roemeens en viceversa:

€ 0,10 - 0,14 per woord


Fee voor de beëdiging:   € 30,=

Extra gewaarmerkte exemplaren: € 4,=


Talencombinatie Hongaars - Nederlands en viceversa:

€ 0,10 - 0,14 per woord


Talencombinatie Engels - Nederlands en viceversa:

€ 0,10 - 0,12 per woord


Schriftelijk vertaalwerk

CleanText | Sagitta Scripsit vertaalt teksten, websites en documenten van en naar Roemeens, Nederlands, Engels en Hongaars. Er wordt een woordtarief gehanteerd, waarbij het aantal woorden in de brontaal bepalend is voor de prijsvaststelling van de vertaling.


Wij werken op offertebasis. Dit betekent dat er persoonlijk, telefonisch of schriftelijk overlegd wordt met de opdrachtgever over de inhoud van de vertaling, aantal woorden, specialisatie, moeilijkheidsgraad, wijze en tijdsbestek van aflevering e.d.. De totaalprijs is in alle gevallen van tevoren bekend en de opdracht gaat in wanneer de opdrachtgever hier uitdrukkelijk mee akkoord gaat. Vertrouwelijkheid is te allen tijde gegarandeerd. Betalingen vinden plaats door middel van een bankoverschrijving.


De genoemde bron- en doeltalen zijn in alle vertaalcombinaties mogelijk en de daarbij genoemde woordtarieven zijn ter oriëntatie. In overleg kan hiervan afgeweken worden, afhankelijk van het soort en de hoeveelheid vertaalwerk dat geleverd wordt.